Biologische babyvoeding nog steeds in een groeispurt

18-06-2019
Biologische babyvoeding nog steeds in een groeispurt

Zowel in 2016 als ook in 2017 zijn onderzoeken gedaan naar de beleving van consumenten rondom biologische voeding en het effect hiervan op de markt. Hieruit blijkt dat steeds meer consumenten letten op de herkomst en kwaliteit van hun eten. Dat geldt natuurlijk ook als het gaat om de biologische babyvoeding en het andere eten van onze kinderen.

Kritische consumenten kiezen steeds vaker voor biologisch en de Rabobank voorspelt in haar rapport “Organic Is Good for You” dat de omzet in biologische producten ook de komende jaren met gemiddeld 7% per jaar zal groeien. Daarmee zal biologische voeding de komende jaren naar verwachting ongeveer drie tot vier keer zo snel groeien als de gehele voedingsmarkt. Dat is goed nieuws voor ouders van baby’s en jonge kinderen!

Waarde van biologisch volgens de Rabobank

Ingegeven door eigen ervaringen, televisieprogramma’s, belangenorganisaties, social media en de nodige voedselschandalen, zijn we als consument steeds voorzichtiger geworden om zonder meer ons vertrouwen aan leveranciers van onze voeding te geven. We willen vooral gezond en veilig voedsel en in onze gedachten dus biologisch.

Biologische voeding moet aan strenge eisen voldoen ten aanzien van bemesting, medicijngebruik, bestrijdingsmiddelen, grondgebruik, etc. Deze eisen worden door de consument vertaald als een soort zekerheid/keurmerk voor eerlijke, veilige en gezonde voeding. Bijna driekwart van de Nederlanders koopt dan ook wel eens biologische producten. Volgens het eerder genoemde Trendrapport van de Rabobank kiezen Nederlanders vooral voor biologische voeding vanwege de volgende factoren:

  • Gezond
  • Goed voor het milieu
  • Smaak
  • Kwaliteit
  • Dierenwelzijn

 

Bionext trendrapport

Bionext zette de cijfers en ontwikkeling van biologische landbouw en voeding in Nederland op een rij in een Trendrapport. De omzet van biologische voeding ten opzichte van tien jaar geleden is verdrievoudigd. Om dat te kunnen realiseren is het aantal boeren dat is overgestapt van reguliere productie naar biologische productie ook sterk gestegen, waardoor er meer dan 1717 hectare aan landbouwgrond voor biologische producten bij is gekomen.

De omzet in biologische voeding heeft tussen 2006 en 2016 een spectaculaire ontwikkeling doorgemaakt. Bedroeg de omzet in 2006 nog slechts 460 miljoen euro, anno 2016 is deze verdriedubbeld naar 1,4 miljard. Bionext verwacht in de komende 6 tot 7 jaar opnieuw een verdubbeling tot een kleine drie miljard zonder beleidswijziging van de overheid. Bij een actief overheidsbeleid ten gunste van echt duurzame productie, bijvoorbeeld het belasten van niet-duurzame producten of het afschaffen van BTW op duurzame biologische producten, kan al in 2025 de doelstelling van een marktaandeel voor biologische voeding van 10% gerealiseerd worden.

De supermarkten hebben in 2016 12% meer omzet gerealiseerd in biologische producten. Deze omzetverhoging gaat niet ten koste van de omzet in de biologische speciaalzaken. De categorie waartoe biologische babyvoeding hoort (droge kruidenierswaren) is de sterkst groeiende categorie. Deze categorie is in 2016 met bijna 18% gegroeid.

Trendrapport Market Research Nest

In september 2017 is een ander rapport gepubliceerd, waarin specifiek wordt ingegaan op het gebruik van biologische babyvoeding. Ook dit onderzoek wijst uit dat de wereldwijde baby- en kindervoeding markt verder zal groeien. De jaarlijkse groei van de markt van biologische babyvoeding tussen 2017 en 2021 wordt geschat op 11,61 procent. Hierbij wordt de snelle groeispurt vanuit het verleden enigszins afgezwakt, met als belangrijkste oorzaak het dalende aantal geboortes. Maar gebaseerd op andere factoren zoals een stijgend percentage werkende moeders, stijging in de koopkracht in de middenklasse en uitbreiding van de productportfolio’s in biologische babyvoeding, komt de markt tot volwassenheid. En dat helpt weer in ons vertrouwen als consument en ouder in onze behoefte om onze kleintjes het beste te geven.

Al met al dus goed nieuws voor ouders die kritisch zijn op wat hun kinderen eten. Want hoe meer keuze in biologische voeding, des te groter de kans dat dit in het dagelijkse eetpatroon kan worden opgenomen.