Lezeressen stellen vragen over biologische opvolgmelk

20-06-2019
Lezeressen stellen vragen over biologische opvolgmelk

Een aantal maanden geleden schreef Mirjam Hart van eengoedverhaal.nu een blog over de voordelen van biologisch en biologische opvolgmelk zoals Neolac Opvolgmelk en Peutermelk. Hier kreeg zij van veel lezeressen interessante vragen over en wij gaven antwoord.

“Waarom wordt er glucosesiroop poeder toegevoegd?”

Dit levert de benodigde energie aan een kindje. Net als lactose is het een goedgekeurde bron van koolhydraten. Daarnaast functioneert het als ‘drager’ voor bepaalde vitaminen en andere voedingsstoffen die optioneel toegevoegd kunnen worden, zoals DHA en GOS. Vanuit product technisch oogpunt kunnen deze voedingsstoffen niet zonder drager toegevoegd worden aan de kindervoeding, maar het zijn wel belangrijke stoffen voor de ontwikkeling en gezondheid van een baby. Om deze belangrijke voedingsstoffen toe te voegen, wordt er daarom dus ook glucosesiroop poeder toegevoegd.

“Biologische voeding is niet per se beter dan reguliere voeding”

Biologische koeien worden gevoerd met voer dat zonder enig gebruik van kunstmest of chemische bestrijdingsmiddelen is bewerkt. Bij doorsnee veevoer worden deze middelen tijdens het telen wel gebruikt. Tevens krijgen biologische koeien zo min mogelijk veevoer. Dit houdt in dat minimaal 60% van het veevoer in de biologische veeteelt ruwvoer is, uit de streekregio of van het eigen bedrijf komt en moet worden bemest met mest van de koeien. Ruwvoer is voer dat de koe kan herkauwen, zoals gras en hooi. Dit betekent dat er minder soja geïmporteerd hoeft te worden uit Zuid-Amerika, wat inhoudt dat er minder oerwoud gekapt hoeft te worden en er daar minder kunstmest nodig is. Tot slot wordt er bij biologisch veevoer geen gebruikt gemaakt van GMO (genetisch gemodificeerde gewassen).

“Er is meer grond nodig voor dezelfde hoeveelheid reguliere groenten, is dit wel duurzaam?”

Biologische bedrijven zijn genoodzaakt om gebruik te maken van meer ruimte zoals akkers en weilanden. Daarentegen zorgt biologische landbouw voor een betere landschapskwaliteit, en een gezondere bodemkwaliteit. Ook wordt er preventief geen gebruik gemaakt van antibiotica en andere geneesmiddelen en is het aantal dieren in evenwicht met het grondoppervlak. Daarnaast moet de mest op eigen land of op het land van andere boeren in de omgeving worden gebruikt. Hiermee wordt een mestoverschot voorkomen.

Dit betekent dat het een duurzame productie is, omdat de grond die wordt gebruikt niet wordt uitgeput en de natuurlijke kringloop in stand wordt gehouden. De mest zorgt ervoor dat het voedsel op het land voor de mensen en het voer voor het vee kan groeien. Niet-gemengde bedrijven werken samen om een kringloop te vormen: de mest van het veebedrijf wordt verspreid over de akkerbouw en het akkerbouwbedrijf levert stro en voer aan het veebedrijf.

“Biologisch is toch niet per definitie goed voor het milieu?”

Er zijn verschillende milieuaspecten die je tegen elkaar moet afwegen om de totale milieuprestaties van biologische en gangbare landbouw goed te kunnen vergelijken. Denk aan gebruik van kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen of landgebruik en energiegebruik. Als je deze vergelijking maakt, scoort biologisch beter op veel van deze punten. De bodem raakt niet uitgeput door wisselteelt en plantkeuze. Daarnaast is er meer biodiversiteit, het bodemleven is gevarieerder en gezonder en er worden geen kunstmest en synthetische bestrijdingsmiddelen gebruikt.

Omdat er meer grond nodig is om dezelfde hoeveelheid te produceren, scoort biologische landbouw op landgebruik wel wat slechter dan gangbare landbouw. Daar staat dan wel weer tegenover dat het gebruikte land een rijkere bodem en meer biodiversiteit heeft. Op energiegebruik wordt niet per se beter of slechter gescoord door biologisch, dit is afhankelijk van de boer en hoe energiezuinig die is.

Mirjam: “Na deze laatste prettige communicatie ben ik er helemaal zeker van dat ik Neolac Opvolgmelk en/of Peutermelk de beste keuze vind. Want ze zijn echt ontzettend bewust bezig om hun product zo biologisch en duurzaam mogelijk te maken.”

In haar blog noemt ze nog een paar punten waar ze enthousiast over is, bijvoorbeeld dat Neolac een duurzame optie is als het gaat om biologische opvolgmelk en/of peutermelk gemaakt van koemelk en dat het product in Nederland wordt geproduceerd. Benieuwd naar de andere punten die ze noemt? Lees het in haar blog over de biologische kindervoeding van Neolac.