Statement naar aanleiding artikel Foodwatch

24-10-2019

Wij begrijpen dat de berichtgeving van Foodwatch kan zorgen voor onrust onder consumenten. Ausnutria vindt voedselveiligheid uiterst belangrijk. Ausnutria neemt, in overleg met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), certificerende instanties en haar klanten, alle mogelijke maatregelen om de voedselveiligheid te garanderen. Op basis van de ons beschikbare informatie is er geen reden om aan de voedselveiligheid van onze producten te twijfelen. Wij zijn bekend met de aanbevelingen vanuit de EFSA en RIVM t.a.v. MOAH en MOSH, wij volgen deze ontwikkelingen op de voet, en juichen verder onderzoek hiernaar toe. Alle producten geproduceerd door Ausnutria voldoen aan alle toepasselijke wetgeving, specificatie, veiligheidseisen en kwaliteitsnormen en wij benadrukken dat onze producten veilig zijn voor consumptie.